Μορφές από το Συναξάρι - Φεβρουάριος



Μορφές από το Συναξάρι
Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της
 



 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

 
01
02

03

04

05

06

07
08

09
 
10
 
11
 
12
 
13
14

15

16

17

18

19
20

21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28