Ἡ πανανθρώπινη προσδοκία τοῦ Μεσσία. Ἐξωβιβλικές προφητεῖες γιὰ τὴν ἔλευση του Θεανθρώπου.


Ἡ ἔλευση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ στὸν κόσμο πραγματοποιήθηκε σὲ μιὰ χρονικὴ περίοδο, κατὰ τὴν ὁποία ἡ ἀνθρωπότητα βρισκόταν στὸ χεῖλος τῆς πολιτικῆς κατάπτωσης, τῆς πολιτιστικῆς, οἰκονομικῆς καὶ κυρίως τῆς ἠθικῆς ἐξαχρίωσης. Κάποιοι ἔγκυροι ἱστορικοὶ ἐπισημαίνουν ὅτι ἂν ὁ Χριστὸς ἐρχόταν λίγο ἀργότερα στὸν κόσμο, θὰ ἔβρισκε «τὸ πτῶμα τῆς ἀνθρωπότητας».