Σαρανταλείτουργο

Από την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου ξεκινάει το Σαρανταλείτουργο των Χριστουγέννων. Τελούνται καθημερινά Θείες Λειτουργίες 7-9 περίπου το πρωί και διαβάζονται ονόματα υπέρ υγείας και υπέρ αναπαύσεως.