Βαπτιστήριο


Σε χώρο κατάλληλα διαμορφωμένο, στη βόρεια πλευρά του κυρίως ναού, υπάρχει ένα όμορφο μαρμαρόγλυπτο βαπτιστήριο σε σχήμα Σταυρού. Εδώ λαμβάνουν χώρα οι βαπτίσεις των ενηλίκων οι οποίες τα τελευταία χρόνια στην πατρίδα μας και κυρίως στο Ναό μας είναι ιδιαίτερα αυξημένες.